Kwaliteitszorg & Traceability

Kwaliteit

Urbi De Groof bvba kent haar verantwoordelijkheid op het vlak van kwaliteit en voedselveiligheid.

Al sinds 2005 beschikt Urbi De Groof bvba voor het gehele proces van inkopen, verwerken, verpakken, opslaan en transporteren van vleesproducten over een VoedselManagementSysteem (VMS), dat voldoet aan de eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem.

Binnen het VMS worden concrete maatregelen genomen ter bewaking van de microbiologische toestand van het vlees. Zo vindt er wekelijks monstername plaats van de verschillende vleessoorten. Deze monsters laat Urbi De Groof bvba onderzoeken door een geaccrediteerd labo.

Naast productcontrole vindt er ook controle plaats op hygiëne van mensen, werkwijze en werkplek. Zo wordt er bijvoorbeeld na de schoonmaakfase m.b.v. agar-plaatjes en/of ATP-metingen, onderzocht of de schoonmaakactiviteiten effectief geweest zijn.

Urbi De Groof bvba wordt periodiek door het FAVV gecontroleerd op het naleven van het HACCP systeem middels een audit.

Traceability
stap 1

Controle en identificatie van binnenkomende vleesproducten

Allereerst worden alle binnenkomende vleesproducten onderworpen aan een nauwgezette ingangscontrole. Van deze controles worden de nodige registraties bijgehouden. Vervolgens krijgen de geaccepteerde vleesproducten een uniek identificatienummer (= lotnummer) toegekend, waarmee het vlees doorheen het ganse productieproces getraceerd kan worden.

stap 2

Informatie op de verpakking

In de uitsnijderij / bereiding wordt verder gewerkt met het lotnummer. De producten worden verpakt en voorzien van etiketten, waarop alle informatie m.b.t. het lotnummer terug te vinden is. Op deze etiketten staan minimaal volgende gegevens vermeld:

  • land van geboorte
  • land waar het dier is opgegroeid
  • land waar het dier is geslacht (incl. het EG-nummer van het bedrijf)
  • land waar het vlees is uitgebeend (incl. EG-nummer van het bedrijf)
  • houdbaarheids- en verpakkingsdatum
  • bewaaradvies
  • gewicht
stap 3

Tracering via het eindproduct

Alle vleesproducten die het bedrijf verlaten zijn vacuüm verpakt en geëtiketteerd, met hierop het unieke lotnummer en alle bovenstaande gegevens. Bij eventuele calamiteiten, is aan de hand van dit uniek lotnummer alle informatie terug te traceren.