PRODUCTIEPROCES

Inkoop - Selectie van producten

Urbi De Groof bvba beschikt over een groot netwerk aan leveranciers van vleesproducten en gevogelte, met elk hun specialiteiten. Belangrijke uitgangspunten bij de selectie van deze leveranciers zijn :

  • service / flexibiliteit
  • service / flexibilité
  • voldoen aan / naleven van vigerende wet- en regelgeving (traceerbaarheid, …)
Aanvoer en ontvangst

De aangevoerde verse delen zijn zowel hele of halve kwartieren als losse stukken. De kwartieren worden meestal hangend ontvangen via een intern transportrailsysteem. Daarna worden de delen gewogen en gekeurd, waarna ze in de koelcellen worden opgehangen. De losse stukken worden in bakken aangeleverd, gekeurd, gewogen en vervolgens in de koelcellen geplaatst.

Versnijden - Bereiden

De aangevoerde delen worden met behulp van vakmensen uitgebeend, gekant en gevliesd. Afgesneden vleesstukjes en vet worden gecontroleerd afgevoerd. Botten worden tevens verzameld in daarvoor voorziene recipiënten en afgevoerd voor verdere verwerking als laagrisicomateriaal. In de uitsnijderij en de aparte bereidingsruimte wordt veel gereinigd. Gedurende de dag en tijdens de pauzes wordt de vloer bezemschoon gehouden. De belangrijkste reiniging vindt meestal plaats aan het eind van de dag. Uitsnijden en bereiden vindt plaats in een geconditioneerde ruimte met een temperatuur van maximaal 12 °C.

Koelen - Vriezen

De versneden delen / bereidingen worden na het luchtledig verpakken in de koelcellen ( 3°C ) of in de vriescel ( -18°C ) bewaard.

De koel- en vriescellen staan onder continue temperatuur-monitoring met alarmering in geval van temperatuursoverschrijding.

Verpakken en etiketteren

De versneden vleesproducten worden steeds vacuüm verpakt. Alle producten worden daarbij voorzien van de wettelijk voorgeschreven etiketten. De verpakte producten worden per bestelling in partijen vastgelegd in het computersysteem, waardoor van iedere bestelling de uiteindelijke klant is te traceren.

Transport
Urbi De Groof bvba heeft een uitgebreid transportnetwerk. Alle ingezette transportmiddelen beschikken over een koel- en vriescompartiment, waarbij de temperatuur continu gemonitord wordt door middel van een tracking en tracing systeem.